U Glazbenoj školi u Varaždinu masterclass seminar iz flaute održat će poznati trombonist György Gyivicsan. Seminar će se održati u terminu od 20. do 24. kolovoza 2021.

Na seminaru je predviđen sljedeći program:

– metode vježbanja instrumenta
– vježbe artikulacije, disanja, cirkularno disanje
– tehnika
– komorna glazba
– koncerti

György Gyivicsan, Mađarska