U Glazbenoj školi u Varaždinu masterclass seminar iz saksofona održat će poznati saksofonist Nicolas Arsenijevic. Seminar će se održati u terminu od 22. do 26. kolovoza 2021.

Na seminaru je predviđen sljedeći program:

– metode vježbanja instrumenta
– vježbe artikulacije, disanja, cirkularno disanje
– tehnika
– komorna glazba
– koncerti

Nicolas Arsenijevic, Francuska