U Glazbenoj školi u Varaždinu masterclass seminar održat će eminentni rogist János Benyus. Seminar će se održati u terminu od 26. do 30. kolovoza 2021.

Na seminaru je predviđen sljedeći program:

– metode vježbanja instrumenta
– vježbe artikulacije, disanja, cirkularno disanje
– tehnika
– komorna glazba
– koncerti.

János Benyus, Mađarska