Masterclass seminare iz klarineta održat će dvoje eminentnih predavača, Gabor Varga i Tadej Kenig. Seminari će se održavati u Glazbenoj školi u Varaždinu prema sljedećem rasporedu:

19.-21.8. – Gábor Varga
22.-24.8. – Tadej Kenig

Na seminaru je predviđen sljedeći program:

– metode vježbanja instrumenta
– vježbe artikulacije, disanja
– tehnika
– komorna glazba
– koncerti

Gabor Varga, Mađarska

Tadej Kenig, Slovenija