U kolovozu, u Glazbenoj školi u Varaždinu masterclass seminar iz flaute održat će poznata flautistica Natalia Jarzabek. Seminar će se održati u terminu od 26. – 30. kolovoza 2021.

Na seminaru je predviđen sljedeći program:

– metode vježbanja instrumenta
– vježbe artikulacije, disanja, cirkularno disanje
– tehnika
– komorna glazba
– koncerti

Natalia Jarzabek, Poljska